Turrittløypa (40 km)

Kart og høydeprofil (venstreklikk for å forstørre)Løypebeskrivelse


Start på Ellerås Østre.

Sykle ut bjørkealleen og ta til venstre på grusvei mot Lein, nedover Leins-bakken og til venstre inn på riksvei 763 (obs, farlig kryss) på asfalt. Så til høyre på fv. 274 i retning Brannheia Villmarksleir på grus. Følg vei/skilting opp til privat skogsbilvei (grus) inn mot og forbi Villmarksleiren, med løypas toppunkt på ca. 10 km. (Ca. 6,5 km med variert stigning opp hit).

Videre på samme skogsbilvei langs Reinstjønna og skrått inn/til venstre på grusvei fra Hatlingvatnet (obs, farlig kryss) og fortsett ned mot Binde (obs, farlig høyresving i nedoverbakke kort etter Eidsberg gård). Til venstre på grusvei fra Bjørdal til Binde, passerer da ca. 20 km.

Følg veien ca. 1,5 km i retning Binde, ta av til høyre opp pukklagt avlingsvei i retning Gusthaugen/gården Åsan Østre, videre forbi gården på avlingsvei i retning Gusthaugen/Persgarden og ta til høyre inn på asfaltert riksvei 763 og følg denne over Gusthaugen (ca. 1100 meter motbakke fra før Åsan Østre til topp Gusthaugen).

Videre fra toppen av Gusthaugen på rv. 763, ved gården Østgård ta ned til venstre på grusveien fv 278 i retning gården Utgård, til Friskgården og Snåsavatnet. Ta til venstre mot Sunnan i kryss rett før jernbanebro, på flat grusvei, senere til venstre opp gårdsvei til Skjeflo-gårdene. Sykle forbi Skjeflo Nedre, inn på avlingsvei med variabelt underlag over haugene til Halseth-gårdene. Fremme ved Halseth ta til høyre på gårdsvei/grusvei, så til venstre på gårdsvei/grusvei videre til høyre inn på hovedvei/grusvei ved Lillevestre gård i retning Sunnan. Ta til venstre i kryss på Smååsan (passerer da30 km) fortsett i retning Sunnan langs vannet Vester-Dyin.

Ved Vester-Dyin; ta til høyre på avlingsvei i retning Snåsavatnet / Døssvika badeplass (obs, smal og uoversiktlig vei). Ta til venstre langs første åker (før jernbaneundergang, obs – kjøring midt i åkeren forbudt) og inn til sti. Stien har bare ett spor, er ca. 650 meter lang, hvorav det meste er sykkelbart for øvede terrengsyklister. På toppen går det fra sti til kort gårdsvei opp til hovedvei/grusvei ved Nyrø gård. Ta til høyre her og følg veien mot Sunnan i ca. 200 meter.

Løypeomlegging fra og med 2013: I stedet for å følge hovedveien helt ned til Sunnan sentrum - ta til venstre inn på gammel driftsvei som går på nordsiden av Haugan, over åkeren og opp til Ellerås Østre. Traséen går videre via Ellerås Vestre og følger gammel driftsvei på sørsiden av Haugan frem til hovedveien ned mot Sunnan (samme vei som ble kjørt før løypeomleggingen.

Mot Sunnan ”sentrum”, følg hovedveien som går over til asfalt på Sunnan/Naustvoldbakken, videre ned mot Sunnanbroa.

Løypeomlegging fra og med 2013: I stedet for å sykle over Sunnanbroa som tidligere - ta til venstre i krysset og på ny til venstre. Herfra følger vi videre den samme traséen som i 2012.

Sykle opp Skånesbakken og deretter til høyre inn på Bekkavegen (grusvei). Ta til venstre i neste kryss opp Forset-bakken (grus).

Løypeomlegging fra og med 2013:
Ta til høyre ca 200 meter opp i bakken før den første åkeren på høyresiden, følg gressplen/sti noen titalls meter og deretter sti rett ned noen titalls meter til du er på hovedveien hvor du tar til venstre.

Følg veien fra Sunnan og i retning Bergsgrenda og ta til venstre når du kommer inn på asfaltveien på rv. 763 . Ta inn til venstre i  tredje avkjørsel, på atkomstvei/grus til bolighus i Myra, fortsett videre opp avlingsveien i Gammel-Leinslia. Bratt bakke (500 m), stom er sykkelbar for øvede terrengsyklister med kreftene i behold. Gående bes om å holde venstresporet. På toppen av Gammel-Leinslia tar du til venstre og følger grusveien ca. 1,5 km mot Sunnan / Ellerås, videre inn til høyre i alleen til målgang på Ellerås Østre etter totalt ca. 40 km.

Løypelengden blir altså i 2013 den samme som i tidligere år, men ca. 2 km av løypen får et noe tyngre underlag. Vi regner med at deltagerne vil bruke ca. 5-10 minutter mer tid sammenlignet med løypen slik den var før 2013.

Det kan være nyttig å huske at de siste 10 kilometerne er den mest krevende delen av løypa!
Comments